CV

DATA NAŞTERII:                        12 ianuarie 1954 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
   
 
 • Profesor consultant conducator de doctorate (din 15 august 2009)
 • Redactor Sef revista Vitralii din noiembrie 2009)
 • responsabil pe sectiunea Istorie revista Intelligence (din iulie 2008) 
 • Profesor asociat cu contract la Academia Nationala de Informatii ( din 2009) si la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (din 2004) – Facultatea de ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene – cu activitate didactică la formele de pregătire universitară de licenţă şi masterat; Cursurile predate abordează tematici legate de instituţii, politici şi strategii de securitate.  
 • Director de grant de cercetare cu tema „Cunoasterea fenomenului terorist in randurile tinerilor din Romania. Elaborarea unui proiect educational” (2007-2009) finantat de CNCSIS
 • Decan al Facultatii de Informatii din cadrul ANI (2001-2008) si Seful Scolii Doctorale (2008-2009)
 • Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Studii şi cercetări socioumane” (2000-2004) cu reponsabilităţi privind planul editorial şi evaluarea ştiinţifică a studiilor publicate
 • Profesor asociat cu contract la Universitatea Naţională de Apărare (2002-2005), cu activităţi didactice la formele de pregătire universitară de licenţă şi masterat; cursurile predate abordează tematici legate de evoluţia fenomenului terorist şi metode şi tehnici de prevenire şi combatere a terorismului. 
 • Şeful Departamentului de Informaţii din cadrul Facultăţii de psihosociologie din Academia Naţională de Informaţii cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului de învăţământ la disciplinele de specialitate (1997-2001).
 • Profesor universitar ANI (7 decembrie 2001) cu activitate la formele de pregătire universitară de licenţă şi de masterat; cursurile predate abordează tematica legată de: Istoria serviciilor secrete, Cultură instituţională, Studii de securitate.
 • Şeful Colegiului Superior de Siguranţă Naţională, promoţiile 2002 şi 2004, cu reponsabilităţi privind proiectarea şi realizarea planului de învăţământ, organizarea activităţilor practice de documentare şi evaluarea disertaţiilor de absolvire.
 • Secretar ştiinţific al Senatului Academiei  Naţionale de Informaţii (1999/2003), având ca responsabilităţi: elaborararea şi evaluarea planului anual de cercetare ştiinţifică pentru perfecţionarea învăţămîntului în Academia Naţională de Informaţii, pregătirea şedinţelor Senatului
 • Şeful cadedrei de ştiinţele comuncării din cadrul Facultăţii de jurnalism din Institutul Naţional de Informaţii (1999-2001), cu atribuţii în organizarea şi realizarea activităţilor de învăţământ ale catedrei, organizarea şi coordonarea activităţilor de practică ale  studenţilor
 • Conferenţiar universitar ANI (1999-2001), cu activitate didactică la forma de pregătire universitară; cursurile predate abordează tematici din domeniul Teoriei generale  a activităţii de informaţii pentru siguranţa naţională.
 • Lector universitar titular, prin concurs, la Institutul Superior de  Informaţii (1994-1999) cu activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică la Catedra de Informaţii.
 • Cercetător ştiinţific în cadrul Arhivei Ministerului de Interne (1984 -1989), Arhivei MApN (1990), Arhivei SRI (martie 1990- aprilie 1994) cu reponsabilităţi privind primirea şi conservarea documentelor, elaborarea şi relizarea planurilor de cercetare ştiinţifică; tematica abordată  se referă la: istoria serviciilor de informaţii, metodele, tehnicile şi procedeele specifice activităţii de informaţii pentru securitatea naţională.
 • Profesor de istorie la Şcoala nr. 104 (Liceul „Mircea Vulcănescu”), Bucureşti, 1980-1983 cu activitate didactică la disciplinele: Istoriea Universală (antică, medie, modernă şi contemporană) şi Istoria României (antică şi medie), Educaţie civică.

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 
 • Conducator de doctorat la ANI (din 2007)
 • Profesor universitar titular, prin Ordinul ministrului Învăţământului nr. 3183/2001, pct. A, poz. 9.
 • Conferenţiar universitar titular, prin Ordinul ministrului Învăţământului (1999)
 • Studii de doctorat la Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti (1993-1997)
 • Susţinerea tezei de doctorat (octombrie 1997) cu tema Rolul Serviciul Special de Informaţii în fundamentarea politicii şi artei militare româneşti în perioada 1937-194, diploma de doctor în ştiinţe militare seria M, nr. 001555, confirmată prin ordinul ministrului învăţământului nr. 3944 din 04.05.1997.”
 
 • Curs de iniţiere în informaţii şi securitate naţională la Şcoala de iniţiere şi perfecţionare a cadrelor M.A.I.-Grădiştea – (ianuarie-mai 1984).
 • Curs postuniversitar la Facultatea de Istorie şi filosofie, Universitatea Bucureşti (1983) şi examen pentru obţinerea gradului didactic „definitiv în învăţământ”.
 
 • Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Bucureşti, 1976-1980, Diplomă nr. 280.520
 • Liceul „Mihail Sadoveanu”, Bucureşti, 1969-1973, profil umanist cu bacalaureat ,diploma seria A nr. 143.670.
   
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE  
   
Limba maternă româna
 Limbi străine cunoscute  
  engleză – citit, scris, vorbit
  franceză – citit, scris
   
Aptitudini şi competenţe sociale
 • deoarece aproape întreaga carieră am dedicat-o învăţământului, desfăşurând acum activitate de şef (decan) al Facultăţii de Informaţii din Academia Naţională de Informaţii, calitatea comunicării şi promovării muncii în echipă au fost şi sunt esenţiale pentru a realiza obiectivele propuse şi eficientizarea tuturor activităţilor; realizările au fost şi sunt rezultatul studiului, a nevoii de cunoaştere, al adaptării la nou al desfăşurării tuturor activităţilor în context cu reorientările şi restructurările sistemului de securitate şi implicit al celor ce se ocupă de perfecţionarea reformatorilor.

 

   
Aptitudini şi competenţe organizatorice
 • conduc activităţile de învăţământ într-un centru de pregătire a unei structuri esenţiale pentru realizarea securităţii naţionale, particip în calitate de profesor asociat invitat la alte structuri din domeniul militar şi civil. Competenţele organizatorice le-am dobândit şi perfecţionat pe parcursul întregii cariere desfăşurate în învăţământul militar şi civil, unde am avut funcţii de conducere şi de coordonare.
    
Aptitudini şi competenţe tehnice utilizez frecvent calculatorul, atât în redactarea lucrăriilor, studiilor şi eseurilor întocmite pentru publicare cât şi în activităţile didactice (POWER POINT)
   
Permis de  conducere
 • categoria „B”
   
Alte aptitudini şi competenţe
 • rezistenţă la efort fizic şi intelectual, bună memorie vizuală şi auditivă , capacitate de analiză şi sinteză.
   
 INFORMAŢII SUPLIMENTARE   
 
 • Participant la sesiuni de comunicări ştiinţifice, unele cu participare internaţională, organizate de, Serviciul  Român de Informaţii, Ministerul Apărării Naţionale, Comisia română pentru studiul celui de-al doilea război mondial, Comisia Română de Istorie Militară, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Universitatea  „Lucian Blaga” din Sibiu.
 • Membru în colegiul de editori, revista „Cadran politic” (din 2006), având ca responsabilităţi elaborarea de analize politice privind activitatea serviciilor de informaţii
 • Membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (din 2001) cu atribuţii privind susţinerea unor conferinţe, prelegeri şi mese rotunde organizate cu cadre didactice din învăţământul preuniversitar
 • Membru al Comisiei Române de Istorie Militară (din 1999) cu participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice;
 • Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Psihosociologiea mass-media” (1997) cu reponsabilităţi privind planul editorial şi evaluarea ştiinţifică a studiilor publicate
 • Consilier redacţional la revista „Dosarele istoriei” (din 1996) cu responsabilităţi privind elaborarea şi publicarea unor studii de istorie a serviciilor de informaţii;
 • Membru în comitetul de conducere şi coordonare a activităţii Comisiei române pentru studiul celui de-al doilea război mondial (1995) cu participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice;
 • Cercetător asociat în cadrul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (din 1993), calitate în care am iniţiat, condus şi realiat o serie de teme de cercetare ştiinţifică

 

 

33 de gânduri despre „CV

 1. Bonjour monsieur,

  Je suis en train de rédiger la version française de l’article Wikipedia „Romanian anti-communist resistance movement”. Je m’inspire principalement des versions anglaises et allemandes, la version roumaine étant beaucoup plus pauvre. Je lis très bine le roumain.

  J’y ai trouvé une citation de l’un des vos écrits mais elle semble fausse ou incomplète. En note sur le groupe de résistant : „Hajduk Corps” (Corpul de haiduci) (Major. Dabija Nicolae – brothers Macavei) *
  =>* Cristian Troncotă, Procesul mişcării naţionale de rezistenţă, p. 225.

  Or les différents articles que vous avez écrits sur le sujet s’arrêtent au mieux à la page 120 dans la revue „Arhivele Totalitarismului”…
  S’agit-il d’une erreur de numéro de page? Ou d’un autre ouvrage qui reprend tous ces écrits et qui aurait une autre numérotation? Ou d’un erreur tout court?
  cf : http://arhiveletotalitarismului.blogspot.ie/p/sumar-general-articole-arhivele.html
  1/ Troncotă, Cristian, Procesul Miscarii Nationale de Rezistenta, 1946, I, AT, nr. 1/1995, p. 120-139
  2/ Troncotă, Cristian, Procesul Miscarii Nationale de Rezistenta, 1946, II, AT, nr. 4/1995, p. 79-98
  3/ Troncotă, Cristian, Procesul Miscarii Nationale de Rezistenta. 1946, III, AT, nr. 10, 1/1996, p. 76-92
  4/ Troncotă, Cristian, Procesul Miscarii Nationale de Rezistenta, 1946, IV, AT, nr. 17, 4/1997, p. 117-132
  5/ Troncotă, Cristian, Procesul Miscarii Nationale de Rezistenta, 1946,V, AT, nr. 19-20, 2-3/1998, p. 102-120

  En vous remerciant pas avance pour votre aide,

  Cordialement,

  • Distinse Domnule Cristophe Brajon,
   Mentionez ca in arhivele totalitarismului am publicat selectiv cateva documente despre procesul Miscarii Nationale de rezistenta 1946, dupa cum urmeaza:
   Nr.3/1995 p.120-139
   Nr.4/1995 p.79-98
   Nr.10/1 /1996 p.76-92
   Nr.17/4/1997 p.117-132
   In legatura cu grupurile de rezistenta conduse de fratii Macavei si maior Dabija care si-au desfasurat activitatea in Muntii Apuseni intre 1948-1949, nu au facut obiectul cercetarii mele. Ele au fost studiate de Adrian Brisca si Puica Buhoci care au publicat in 2007 un volum de documente.
   Intre 1998-2001 am reluat documentele publicate in cele 4 nr. ale revistei Arhivele Totalitarismului la care am adaugat numeroase alte documente pe care le-am publicat impreuna cu Radu Ciuceanu si Octavian Roske in 2 volume de documente intitulate „Inceputurile miscarii de rezistenta in Romania” iulie 1944-iunie 1946 in care gruparea intitulata „Haiducii lui Avram Iancu” , care si-a schimbat ulterior denumirea in „Sumanele negre”, ocupa spatii largi.

   Cu consideratie

 2. Stimate Domnule Profesor,
  Va apreciez activitatea si va stimez. Am aflat ca sunteti membru al Clubului Aristocratic Rapid. Avand aceasta onorabila functie, as avea o rugaminte, o propunere. In calitatea Dvs. de istoric, ati putea efectua o documentare despre cum a fost infiintat clubul Steaua si de catre cine ? Exista opinii ca Rapid ar fi fost club comunist. Ar fi interesanta o documentare si o prezentare a faptelor si evenimentelor petrecute in sportul romanesc, in perioada 1945-1989. Va multumesc.

  • Va multumesc pentru apreciere. O astfel de lucrare a fost scrisa de colegul meu din clubul aristocratic, Cristian Costache, de profesie jurnalist, care a fost si purtator de cuvant al clubului de fotbal Rapid Bucuresti.

 3. – Stimate Domn Prfesor am avut onoarea sa va fiu elev la scoala generala nr.104,la vremea respectiva nu am apreciat asta deoarece creierii mei erau plecati cu SORCOVA . Ma numesc Stefan Stefanescu ,locuiesc in U.S. de 21 ani, am deschis televizorul era pe TVRi, (Mostenirea Clandestina)V-am recunoscut imediat dar nu am fost sigur,dar cand a aparut pe generic numele Domiei Voastre imediat am cautat pe net. Am fost un elev MEDIOCRU cu toate acestea am invatat foarte mult de la Dumneavoastra.Ma bucur sa va vad si va doresc tot binenele !
  ….Cu Tot Respectul !

 4. nimic nu e mai frumos decat sa participi la un curs,seminar,sustinut de Domnul Troncota.Am avut acest privilegiu si sper ca si liceenta sa o fac sub indrumarea lui.
  tot respectul !!!

 5. Stimate domnule profesor universitar Cristian Troncotă,
  Am urmărit cu interes, la emisiunea „Punctul de întâlnire” din 3 iulie a.c. a postului de televiziune Antena 3, dialogul dv. cu dl. Radu Tudor, iar prestaţia dv. m-a determinat să încerc să aflu mai multe informaţii în ceea ce vă priveşte, în calitatea dv. de istoric.
  Cartea dv. de vizită este impresionantă:
  • Profesor consultant conducător de doctorate (din 15 august 2009)
  • Redactor Sef revista Vitralii din noiembrie 2009)
  • responsabil pe secţiunea Istorie revista Intelligence (din iulie 2008)
  • Profesor asociat cu contract la Academia Naţională de Informaţii ( din 2009) si la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (din 2004) – Facultatea de ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene – cu activitate didactică la formele de pregătire universitară de licenţă şi masterat;
  • Membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (din 2001)
  • Membru al Comisiei Române de Istorie Militară (din 1999)
  • Consilier redacţional la revista „Dosarele istoriei” (din 1996)
  • Membru în comitetul de conducere şi coordonare a activităţii Comisiei române pentru studiul celui de-al doilea război mondial (1995)
  • Cercetător asociat în cadrul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (din 1993).
  Desigur, am luat cunoştinţă şi despre titlurile cărţilor şi cursurilor dv., dintre care am avut plăcerea – la vremea apariţiei lor – să lecturez Istoria serviciilor secrete româneşti de la Cuza la Ceauşescu (Ed. Ion Cristoiu S.A., București, 1999) şi Eugen Cristescu: asul serviciilor secrete româneşti: memorii, mărturii, documente: [memorii 1916-1944] (Ed. R.A.I. / Roza Vânturilor, 1994).
  Îngăduiţi-mi, vă rog, stimate domnule Cristian Troncotă, ca – din umila postură a unui advocat pensionat de invaliditate şi aflat în scaunul cu rotile – să vă adresez călduroase felicitări pentru strădania dv. de a aduce la lumină adevărul istoric sau de a-l reabilita.
  Nu vă scriu, însă, stimate domnule Cristian Troncotă, de dragul de a vă flata şi de a mă înscrie în rândul celor care vă adulează pe blogul dv. Şi nici pentru a încerca să atenuez gafa impardonabilă făcută de preşedintele Traian Băsescu răspunzând unor întrebări care nu trebuia să-i fi fost adresate şi pe care nu le-a declinat istoricilor.
  Vă scriu pentru că este dreptul meu de cetăţean român – care vă declară solemn că nu este rasist sau şovin faţă de nimeni, dar nici cosmopolit, nu este nici rusofob, nici americanofob, tot aşa cum nu este nici antimaghiar şi nici antisemit – de a avea acces la o informaţie corectă şi, în consecinţă, de a cere istoricilor de marcă, inclusiv Domniei voastre, ca, de pe poziţia competenţei istoricului imparţial, a onestităţii sale profesionale şi a curajului de a rosti adevărul ce trebuie să–l caracterizeze pe profesorul formator de conştiinţe, să vă pronunţaţi clar, tranşant şi argumentat opinia, trecând peste orice fel de prudenţă diplomatică sau de orice alt gen, cu privire la următoarea afirmaţie făcută de dl. Niels Schnecker în finalul emisiunii „Subiectiv”, moderată de inginerul Răzvan Dumitrescu şi difuzată de postul t.v. Anena 3 în seara zilei de 15 iulie a.c.: „… trecerea Prutului a însemnat încă 750.000 de vieţi de evrei omorâte în lagăre”.
  Aştept ca pe blogul dv. să-şi spună opinia şi cei care, fără a fi istorici de profesie, sunt pasionaţi de istorie autentică şi dornici de a triumfa adevărul istoric.
  Cu deosebită consideraţiune,
  Oliviu Tocaciu-Transilvanius
  Bazna, judeţul Sibiu,
  18 iulie 2011

 6. Stimate domnule profesor, din nou felicitari pentru emisiunea din aceasta seara de la antena trei. Modul in care a-ti pus problema referitor la rege si maresal mi s-a parut pe cat de pertinent pe atat de cuceritor. Am fost literalmente oripilat de dezvaluirile pe care le-ati facut referitoare la crimele sovieticilor din Basarabia si Bucovina. Inspaimantator mai ales episodul uciderii elevilor de liceu. E un real blestem pe capul nostru ca romani ca nu se popularizeaza si publica asemenea evenimente istorice si ca nu stim sa le pretuim corespunzator. Neimplicarea institutiilor statului este fireste impardonabila. Iar tacerea istoricilor asupra a asemenea momente este de asemenea nejustificata, mai ales din moment ce se intrec intre ei in propagarea si sustinerea mitului solutiei finale in Romania si a chipului demonic al lui antonescu deja de ani buni. Din fericire in acest caz sunt unele exceptii notabile. Apoi referito la semnalul de alarma pe care l-ati tras cu privire la modul in care istoria nationala este prezentata si trunchiata a fost o interventie binevenita. Va pot spune ca acest fapt cuplat cu mizeria sociala si economica duce la o desconsiderara acuta din partea tinerilor, chiar si a celor cultivati, a valorilor nationale, a trecutului national si a romanismului in general. Pretutindeni in jurul meu doar bascalie si un discurs de multe ori respingator la dresa acestei natii. Iar in acest caz nu stiu sincer daca mai exista vreun remediu efectiv. In orice caz a fost o placere sa va vizionez din nou si sa constat ca aveti un curaj enorm si sunteti un adevarat roman. Sa va dea Dumnezeu sanatate si spor in munca de cercetare pe care o intreprindeti. Cu tristete constat ca faceti parte din cei tot mau putini dar de care avem nevoie tot mai mult in aceste momente.

 7. Am avut onoarea de a va fi avut profesor la masterat la Sibiu si nu am apucat sa va intreb cum as putea cumpara cartea ‘Istoria serviciilor secrete romanesti de la Cuza la Ceausescu’. Va multumesc anticipat!

  • Imi cer scuze pentru raspunsul intarziat. Daca mai sunteti interesat, cartile mele vor fi reeditate in curand. Voi posta pe blog informatii legate de lansarea lor si modul in care acestea vor putea fi achizitionate. Toate cele bune.

 8. Domnule profesor, imi pare bine ca ati oferit cititorilor dumneavoastra aceasta oportunitate de a va contacta. Am citit, cu deosebita placere si interes, o parte dintre lucrarile dumneavoastra; doresc sa amintesc „Istoria serviciilor secrete românesti: de la Cuza la Ceausescu” si „Eugen Cristescu: asul serviciilor secrete românesti : memorii, marturii, documente: 1916-1944”; consider ca acestea reprezinta o sursa excelenta de documentare pentru cei ce doresc sa se familiarizeze cu istoria serviciilor secrete romanesti. In alta ordine de idei, am o nelamurire, legata de Eugen Cristescu, personaj pe care dumneavoastra l-ati analizat in detaliu. In cartea domnului profesor Mihai Retegan, „Povestea unei trădări. Spionajul britanic în România 1940-1944” am citit un document, redactat de catre Alfred Gardyne de Chastelain, la data de 7 septembrie 1945, intitulat „SOE in Romania. O istorie”, care afirma ca Eugen Cristescu, impreuna cu generalul Tobescu, au sustras din sediul Statului Major al Jandarmeriei cristalele emitatorului „Autonomous”, necesare stabilirii legaturii cu Cairo (paginile 319 – 320 din cartea mentionata ), tradandu-l astfel pe maresalul Antonescu, care dorea sa transmita un mesaj comandantului sef din Orientul Mijlociu, Sir Henry Maitland – Wilson. Cunoasteti ceva suplimentar despre aceasta chestiune? P.S. Si eu sunt absolvent al Liceului „Mihail Sadoveanu” din Bucuresti, promotia 2006, precum si al Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii din Bucuresti, promotia 2009. Va doresc multa sanatate si mult succes in activitatea dumneavoastra stiintifica!

 9. Anul nou…o bucurie
  viata toata sa va fie!
  bani, masina, fericire,
  sanatate si iubire…
  nu-i de-ajuns sa le doresti…
  tipa, lupta, da din coate
  asa le obtii pe toate!
  ! LA MULTI ANI !

 10. Buna ziua domnule profesor! Fiind pasionat de domeniul serviciilor secrete,mi-ar placea sa stiu parerea dumneavostra legata de infintarea unitatii anti KGB de catre securitatea romana. Trebuie sa mentionez ca sunt un profan in domeniul asta si ca parerea mea legata de securitatea romana este una nu foarte buna,securitatea fiind precum in Caragiale…minunata,sublima…dar a lipsit cu desavarsire!

 11. Sa va tina Dumnezeu sanatos si sa aveti aceeasi putere de munca si harul sfant al oratoriei !
  Imi doresc sa va am ca profesor si pe semestrele II si III din cadrul ANI … sunteti o comoara nationala, si, fara falsa modestie cei care nu au fericita ocazie de a va cunoaste sunt predispusi la o vesnica necunoastere !

  Toate gandurile bune Domnule Profesor
  Student Masterand MICT
  Panciu Romeo

 12. „Deschideti usa si lasati spiritul Craciunului sa va intre in casa! Deschideti inimile si lasati Bucuria si Implinirea sa va intre in suflet! Deschideti larg bratele si imbratisarea voastra calda, vorba buna si gandul curat sa fie cel mai de pret cadou pentru cei dragi! Fie ca Iubirea, Intelepciunea, Increderea si Generozitatea sa va calauzeasca pasii in noul an!”

  !!!! CRACIUN FERICIT !!!!

 13. Salutări domnule profesor! Un fost student al dvs. (acum 12 ani) vă admiră lucrările şi îşi aminteşte de cursurile predate. Aş dori să vă consult pe tema unei lucrări specifice istoriei serviciilor secrete. Incă nu am nicio cale de a lua legătura direct cu dvs, dar sper să mă descurc până la urmă.

 14. Buna Seara Domn Profesor!

  V-am avut ca si profesor timp de 2 ani la Facultatea de Stiinte Politice din Sibiu si vreau sa va spun ca va port o prounda admiratie in primul rand pentru ca pot zice ca v-am cunoscut ca si prfesor iar cursurile dumneavoastra ne-au ramas in suflet! Pot spune ca au fost cele mai frumoase si interactive cursuri de care am avut parte iar entuziasmul dumeavoastra de a ne da cat mai multe detalii ne faceau sa uitam de notiunea timpului si sa nu ne dorim sa se termine acel curs, ceea ce este foarte greu de realizat ca si profesor! Va spun sincer ca imi lipsesc cursurile dumneavoastra dar ma bucur enorm cand va vad la televizor si va ascult cu foarte mare placere. Sper ca si dumneavoastra sa va amintiti de mine si daca nu oricum eu va doresc multa sanatate si la fel de multa rabdare cu noi cei care suntem la inceput de drum!

  Va multumesc!

 15. Magister ! Sper sa te vad in acelasi an si timp impreuna cu Capitanu’,Mamulos si poate chiar Pictorul Serge. Mai ai picturile dela Serge?Capitanu(Motu Pitis) a fost foarte impresionat de intilnirea avuta recent(vezi ca face bani cu autografele tale pe Ebay!! glumesc!!!. De fapt planuieste o vacantra aici pe gold coast. esti bine venit la noi ,down under!!da de veste.sant inca profund marcat de photo a ta calare pe cal alb ,precum cel voievod… e adevarat ca pot sa-mi vad dosarul dela Secu? pitic

  • te salut. ti-am admirat familia, pardon clanul. m-am vazut cu pumpi si cu mamulos, am facut o bauta, probabil ca ti-au povestit si alte detalii asupra carora nu mai insist. poti sa iti vezi dosarul de la secu daca vii in Ro. cu conditia sa fii avut asa ceva…

   • Ce crezi Prof, ca mi-au evaporat dosarul (vezi operatiuna adas?!!)sau ca am fost atat de sofisticat si Secu nu s-a prins…! merci.
    pot sa pun pe alcineva(advocat) sa-mi vada trecutul pre revolutionar? sant pe email la ipop@telstra.com
    salvete magister!merci

 16. Port o profundă admiraţie pentru lucrările dumneavoastră pe care le-am citit până în prezent (şi sunt convins că şi cele pe care încă nu le-am lecturat sunt caracterizate de aceeaşi rigoare ştiinţifică – motivul principal care m-a determinat să le parcurg) şi îndeosebi pentru modul dumneavoastră de a preda. Am avut onoarea să particip la cursurile susţinute în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii cu referire la Istoria Serviciilor Secrete. Deşi nu sunt un fan al istoriei, discursul dumneavoastră m-a convins că merită să aloci timp pentru studierea evoluţiei serviciilor secrete cel puţin pentru interes pur autodidactic, dacă nu şi cu intenţia de a dezvolta un studiu ştiinţific specilizat pe a anumită ramură a disciplinei. Strategia dumneavoastră de a preda liber şi vivacitatea prezentării unor evenimente din trecutul serviciilor secrete româneşti mi-a creat context propice (pe parcursul predării) să mă detaşez de timpul prezent (de atunci) şi să fiu martor la cele prezentate. Nu sunt autorizat în domeniu, însă ca simplu admirator vă pot spune că aţi reuşit să treziţi interesul pentru studiul istoriei serviciilor secrete.

  • iti multumesc tudor pentru apreciere si sper ca in continuare sa ne tina Dumnezeu sanatosi si sa nu dezamagim

 17. Buna ziua domnule profesor. De mult vreau sa iau legatura cu Dvs. Mi-a facut intotdeauna placere sa aud despre realizarile Dvs si sa ma pot lauda ca mi-ati fost profesor chiar daca doar in scoala generala.

  Cat despre CV-ul Dvs, ma bucur sa vad ca ati reusit ce v-ati propus (si ca ati mentionat si scoala 104)

  Cremona Ana Maria (scoala gen 104, expeditia Getica)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s