Studii, Articole si eseuri publicate

STUDII ŞI ARTICOLE

      

1. Croniques – Les archeologiques en Roumanie (1980)- Racoviţă (dep. de Vâlcea), în „Dacia Revue d’archeologie et d’histoire ancienne”, Nouvelles serie, XXV, Editura Academiei RSR, 1981, p. 180 (în colaborare cu dr. Gh.  Poenaru  Bordea şi colonel dr. Cristian Vlădescu);

 

 2. Aspecte din viaţa social economică a Daciei romane pe baza  tăbliţelor cerate de la Alburnus Maior, în „2050 de ani de la formarea de către Burebista a primului stat independent şi centralizat  al geto-dacilor ” , volum editat sub coordonarea ştiinţifică a Academicianului Emil Condurachi, Editura Universităţii, Bucureşti, 1980, p. 127-1345;

 

    3. Pe frontul invizibil în lupta pentru Marea Unire, în „Lupta întregului popor”,  nr.3 (17), 1988, p.27-28 (în colaborare cu colonel Bara Traian);

 

   4. August 1940: Din culisele marii nedreptăţi istorice, în „Magazin istoric”, seria nouă (s.n), ianuarie, p.18-22 şi 85;

 

  5. Addenda la Cazul Maimuca, în „Magazin istoric”, s.n. iunie 1991, p.57-59;

 

  6. 1917: O vizită pe front, în „Magazin istoric”, s.n. iunie 1991, p. 32 şi 58 + planşe;

 

  7. Pentru prestigiul viitor al naţiunii maghiare, în „Magazin istoric”, s.n. octombrie  1991, p.44-47;

 

   8. Noiembrie 1938 SSI informează:  Mai întâi a fost Cehoslovacia, în „Magazin istoric”, s.n. martie 1992, p.44-47 şi 71;

 

   9. 1940-1941: Deportaţi şi asasinaţi, în „Magazin istoric”, s.n. mai 1992, p.26-27;

 

10. Din istoria Serviciului Special de Informaţii: Eugen Cristescu despre Eugen Cristescu, în „Magazin istoric”, s.n. iunie 1992, p.33-37; iunie 1992 p.38-43, august 1992, p.21-27 şi septembrie 1992, p.53-58;

–         Comentarii la acest studiu au fost făcute în „România literară”, nr. 31/1992 şi de Florin Constantiniu în „CNM”  nr.49/iulie 1992 şi nr. 59/septembrie 1992;

 

    11. Cazul Precup, în „Magazin istoric”, s.n. decembrie 1992, p. 41-48;

 

    12. Februarie 1938 SSI informează: Oportunismul politic i-a proporţii îngrijorătoare, „Magazin istoric”, s.n. februarie 1993, p. 60-65;

–         Comentarii la acest studiu la Florin Constantiniu în „CNM”  nr.80, 1-7 martie 1993;

 

  13. Arhipelagul ororii , în „Magazin istoric”, s.n.  martie, 1993, p.22-27, aprilie 1993, p. 10-13 şi mai 1993, p.36-40 (în colaborare cu C. Aioanei);

–         Comentarii la acest studiu la Florin Constantiniu în „CNM”  din iunie 1993;

–         Studiu citat de: Ion Bălan în Regimul concentraţionar din România 1945-1964, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti 2000, p.130; Dennis Deletant, Ceauşescu and the Securitate. Coercion and Dissent in Romania, 1965-1989, Hurst Company, London, 1995, p.35, 41; Ştefan Mariţiu, Represiunea comunistă din România şi dimensiunile ei oficiale, în Addenda la Cartea Neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune, Humanitas, Bucureşti, 1998, p.761; Traian Popescu, Experimentul Piteşti. Terorismul din închisorile Piteşti, Gherla, Canal, Tg. Ocna. Atacul brutalutăţii asupra conştiinţei, Editura Crater, Bucureşti 2000, p.26-28, 49.

 

  14. Din istoria serviciilor secrete româneşti. Eugen Cristescu contra Gărzii de Fier, în „Armata României”, nr. 16 (175) din 21-27 aprilie 1993, p. 3, nr. 17 (176) din 28 aprilie – 4 mai 1993, p. 2, nr. 9 (181) din 12-18 mai 1993, p. 2, nr. 22 (181) din 2-8 iunie 1993, p. 2 (în colaborare cu prof. univ. dr. col. Nicolae Ciobanu);

 

 15. Schimb de scrisori între generalul (r) Vasilescu Petre şi Mareşalul Ion Antonescu, în „Magazin istoric”, s.n. septembrie, 1993, p. 10-16;

 

  16. Din istoria SSI, Traian Borcescu – Riscurile jocului dublu, în „Magazin istoric” ,s.n., iulie, 1993, p. 25-31, iulie 1993, p. 25-31 şi august 1993, p. 25-31;

–         Comentarii la acest studiu la Florin Constantiniu în „CNM” nr. 98, 5-11 iulie 1993;

 

  17. Revelaţiile unor noi documente despre Mişcarea Legionară: între 20-25 ianuarie va izbuti o revoluţie în Ţara Românească, în „Magazin istoric”, s.n., ianuarie 1994, p.41-46;

     – studiu citat de Alex Mihai Stoenescu, Amata, mareşalul şi evreii. Cazurile Dorohoi, Bucureşti, Iaşi şi Odessa, RAO Internaţional Publishing Company, Bucureşti, 1998, p.154, 161, 172.

 

18. Colonia de Muncă, în „Arhivele totalitarismului”, an I, nr. 1/1993, p.169-181;

-studiu citat de Ion Bălan în Regimul concentraţional din România 1945-1964, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000, p.13o.

 

 19. Iadul de peste Prut, 28 iunie 1940- 22 iunie 1941: în „Magazin istoric”, s.n., martie 1994, p.16-20;

               – studiu citat de Dinu C. Giurescu, România în al doilea război mondial (1939-1945), Editura All, Bucureşti 1999, p.173.

 

 20. Drama dislocaţiilor, în „Magazin istoric”, s.n., 1994, p. 51-57, iunie 1794, p.24-31, (în colaborare cu C. Aioanei);

– studiu citat de Ion Bălan, Regimul concentraţional din România 1945-1964, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000, p. 169-17o, 172, 174.

 

  21. Ultimul cuvânt al lui Eugen Cristescu în faţa Tribunalului Poporului, în „Timpul 7 zile în România”, s.n., an V, nr. 12-15/1994;

 

 22. Din istoria unei colaborări: SSI – Abwehr, în „Magazin istoric”, s.n. iulie 1994, p.13-17, august 1994, p. 73-77 şi septembrie 1994, p. 28-32;

 

23. Minoritatea germană din România, în „Magazin istoric „, s.n. , ianuarie 1995, p. 55-60, (în colaborare cu C. Aioanei);

 

24. Octombrie 1941. Primarul Odessei povesteşte, în „Magazin istoric”, s.n., martie 1995, p.45-50;

         – studiu citat de Dinu C. Giurescu, România în al doilea război mondial (1939-1945), Editura All, Bucureşti 1999, p.130.

 

25. De  ce nu mai există o arhivă SSI, în „Magazin istoric „, s.n.,aprilie, 1995, p.62;

 

26.  Armata democratizată votează, în „Magazin istoric „, s.n, noiembrie 1995, p.19-21;

 

 27. Securitatea contra Armatei negre a călugărilor şi călugăriţelor, în „Magazin istoric”, s.n., ianuarie 1996, p.3-5, 8 şi februarie 1996, p. 17-21 (în colaborare cu C. Aioanei);

–         La cererea Patriarhiei Române şi cu acordul directorului revistei „Magazin istoric”  acest studiu a fost publicat şi  în „Biserica Ortodoxă ” , iunie-iulie 1996;

–         Studiu citat de:Gerge Enache, Adrian Nicolae Petcu, Biserica Ortodoxă şi Securitatea. Note de lectură, în C.N.S.A.S., Studii, 1, Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă, Bucureşti, 2001, p.122;

 

  28. Aşa a început SSI, în „Magazin istoric”, s.n., martie, 1996, p. 45-50, aprilie 1996, p. 45-50, mai 1996, p. 47-50;

 

29. Aprilie 1941. SSI avertizează asupra imensului potenţial al URSS, în „Magazin istoric”, s.n., iunie 1996, p.45-49;

 

30. Spionaj şi contraspionaj dincolo de Prut, în „Magazin istoric”, s.n., octombrie, 1996, p. 36-41;

        – studiu citat de Dinu C. Giurescu, România în al doilea război mondial (1939-1945), Editura All, Bucureşti 1999, p.130.

 

31. Proporţiile  represiunii comuniste (1956-1964), în „Dosarele istoriei”, nr. 1, august, 1996, p.51-55;

 

32. O reabilitate tacită,  „Dosarele istoriei”, nr. 2,  1996, p. 40-47;

 

33. Bolşevizarea României văzută de Grupa Specială  a SSI, în „Dosarele istoriei”, nr. 3,  1996, p. 33-38;

 

34. Pagini neştiute din  istoria SSI (martie-mai 1945); Frontul secret sub presiunea politicii,  în „Dosarele istoriei”, nr 5/1996, p. 7-12;

 

35. Ghiţă ordonă Pamtiuşa execută,  în „Dosarele istoriei „, nr. 3 (8), 1997, p. 32-35;

 

36. Serviciile secrete româneşti despre iminenţa războiului, în „Dosarele istoriei”, nr. 5 (10), 1997, p. 25-30;

 

37. Două romane de iubire din anii lui Gheorghiu-Dej, în „Dosarele istoriei”, nr. 7 (12), 1997, p.30-43 (în colaborare cu Mircea  Suciu);

 

38. Aspecte ale bătăliei desfăşurate pe frontul secret al informaţiilor înainte de instaurarea guvernului dr. Petru Groza, în 6 martie 1945 începuturile Comunizării României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p. 279-287;

 

39. Extremismul de stânga în România interbelică, în „Conexiuni. Filosofie. Psihologie. Sociologie”, volum editat sub coordonarea ştiinţifică a  prof. univ. dr. Septimiu Chelcea şi lect. univ. Liviu Mitrănescu, Editura INI, Bucureşti, 1995, p.335-346;

 

40. Modelul reeducării prin autoanaliză. Aiud şi Gherla, 1960-1964, în „Arhivele totalitarismului”, an II, nr. 1-2,  p. 60-73 (în colaborare cu C. Aioanei);

-studiu citat de Ion Bălan în lucrarea Regimul concentraţionar din România 1945-1964, Fundaţia Academia Civică 2000, p.28, 248.

 

41. Uniunea Sovietică şi Rebeliunea Legionară. Documente din Arhiva SSI, în „Arhivele totalitarismului”,  an II, 1994, nr. 1-2, p. 173-196;

-studiu citat de Ottmar Traşcă, Totalitarismul în România. Aspecte ale relaţiilor dintre Generalul Ion Antonescu şi Mişcarea Legionară în perioada guvernării naţional-legionare (Septembrie 1940-Februarie 1941), în Anuarul Institutului de Istorie Cluj.Napoca, XXXVI, 1997, p.205,216-219.

 

42. Rezistenţa anticomunistă în penitenciarele din România, în „Arhivele totalitarismului”, an II, nr. 3, 1994, p. 17-30, (în colaborare cu C. Aioanei);

– studiu citat de Ion Bălan în lucrarea Regimul concentraţionar din România 1945-1964, Fundaţia Academia Civică 2000, p.28.

 

43. Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu, 1925. Implicaţii asupra vieţii politice româneşti, în „Arhivele totalitarismului”, an II, nr. 3, 1994, p. 134-148 (în colaborare cu Ioan Scurtu);

 

44. Cazul Competrol, 1952, în „Arhivele totalitarismului”, an II, nr. 3, 1994, p. 153-164 (în colaborare cu C. Aioanei);

 

45.  Arhiva SSI – o perspectivă istorică, în „Arhivele totalitarismului ” , an III, nr. 1, 199, p. 202-205;

 

46. Procesul Mişcării Naţionale de Rezistenţă, 1946  (I), în „Arhivele totalitarismului”, nr. 3, 1995, p.120-139; (II) , nr.  4, 1995, p. 78-79; (IV) nr.17 (4/1997), p.117-132; (V) nr. 19-20 (2-3/1998), p.102-120.

         – Studiu citat de: Ion Bălan, Regimul concentraţional din România 1945-1964, p.289; Constantin Buchet, O necunoscută a rezistenţei anticomuniste şi antisovietice din România: sprijinul S.U.A. 1945-1948, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 22-23 (1-2/1999), p.12o.

 

47. Activitatea informativă a Puterilor Centrale contra României şi vulnerabilităţile  societăţii româneşti în perioada neutralităţii (septembrie 1914-august 1916), în „Istoriografia în tranziţie”, Editura INI, Bucureşti, 1996, p. 91-102;

 

48. Informaţii secrete, acţiuni diplomatice şi măsuri cu caracter militar la graniţa de est a României în perioada august 1939-iunie 1940, în „Revista istorică „, VIII, p. 219-253, 1997;

 

49. Informaţii secrete, acţiuni diplomatice şi măsuri cu caracter militar la graniţa de vest a României, 6 februarie 1938 – august 1940, în „Studii şi cercetări socioumane”, nr. 1, 1996, Editura INI, Bucureşti, 145-157;

 

50. SSI despre percepţia Mişcării Legionare în opinia publică românească, în „Studii şi cercetări socioumane”, nr. 1, 1996, Editura INI, Bucureşti,  p. 125-129;

 

51. Le camp de travail force , în „Totalitarism Archives”, an IV-V, nr. 13-14, 4/1996-1/1997, p. 261-277;

 

52. Piaţa informaţiilor şi serviciilor secrete. Trecut, prezent, viitor, în „Dosarele istoriei”, nr. 1 (17) /1998, p. 50-57, (în colaborare cu Vasile Braşoveanu);

 

53. Despre utilitatea studierii istoriei artei informaţiilor în domeniul apărării siguranţei naţionale, în „Psihosociologia mass media”, an I, nr.1/martie 1995, p.28-29;

 

54. Atestări documentare privind colaborarea  Serviciului Secret de Informaţii al armatei române cu instituţii similare din alte ţări (1924-1940), în „Psihosociologia mass media”, an II, nr. 3 (7)/octombrie 1996, p. 43-45;

 

55. Atestări documentare privind potenţialul informativ al SSI pe frontul de est, în „Psihosociologia mass media”, an III, nr. 1 (9)/martie 1997, p. 44-46;

 

56. Noutăţi în Estabishmen-ul securităţii naţionale a SUA,  în „Psihosociologia mass media”, an IV, nr.1 (3)/martie, 1998, p.7-11;

 

57. Antonescu îi deportează pe ţigani în Transnistria, în „Magazin istoric”,s.n., martie 1997, p.29-31;

 

58. Contribuţia informativă a SSI pe Frontul de Est (decembrie 1940 – iunie 1941), în „Revista istorică”, (I) tom VIII, nr.11-12, 1997, p.763-778, (II) tomIX, nr.1-2, 1998, p.43-54;

 

59. Temelia şi mentalităţile muncii de securitate au fost create de agenţii Moscovei, „Psihosociologia mass media”, an IV, nr.2(14), iunie, 1998, p.20-22;

 

60. Politica de cadre în Securitate (1948-1964),  în „Psihosociologia mass media”, an IV, nr.3 (15), septembrie, 1998, p.21-24;

 

61. Nu suntem o ţară unde se poate jena cineva„,  în „Dosarele istoriei ” ,an II, nr. 7(23), 1998, p.18-21;

 

62. Serviciile de informaţii româneşti la începutul primului război mondial (1914-1916), în „Studii şi cercetări socioumane”, nr.3, 1998, p.84-101.

 

63. „Desfiinţaţi mănăstirile – un ordin care nu a mai sosit (în colaborare cu C. Aioanei), în „Magazin istoric”, s.n., august, 1998, p.29-32;

 

64. Securitatea: începuturile, în „Magazin istoric”, s.n., (I) octombrie 1998, p. 24-26; (II), noiembrie 1998, p. 40-43; (III), decembrie 1998, p.30-32;

 

65. Momente din istoria serviciilor de informaţii militare din România la începutul secolului al XX-lea, în „Gândirea militară românească”, s.n., (I), nr. 3, 1998, p.152-161; (II) nr.  4, p.124-130;

 

66. Epurarea aparatului de Securitate şi decesul din „necesităţi istorice”al lui Gheorghiu-Dej, în „Psihosociologia mass-media”, an IV, nr.4(16) decembrie, 1998, p.12-16;

 

67. Atentatul de la Sarajevo şi România, în „Dosarele istoriei”, an  IV, nr.6(34), 1999, p.7-8;

 

68. Dezastrul de la Stalingrad în versiunea SSI, în „Dosarele istoriei” ,an  IV, nr.7 (35), 1999, p.37-40;

 

69. Pe frontul secret din România în anii 1917-1918, (în colaborare cu dr. Constantin I. Stan), în „Studii şi cercetări socioumane”, nr. 4/1999, p.145-155.

 

70. Politica de cadre în instituţia securităţii regimului comunist din România (1948-1964), în „Revista istorică”, (I) tom X, nr.3-4, 1999, p.235-256; (II) nr.5-6, 1999, p.443-458.

 

71. Practici şi mentalităţi în activitatea serviciilor de securitate ale regimului comunist din România (1948-1964), în „Arhivele totalitarismului”, (I) nr. 24-25, (3-4/1999), p.72-89; (II), nr. 26-27 (1-2/2000), p.65-86.

         – Studiu citat de: Camelia Duică, Criterii de recrutare a cadrelor M.A.I., în C.N.S.A.S., Studii, 1, Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă, Bucureşti, 2001, p.52;

 

72. SSI despre războiul sovieto-finlandez, în „Magazin istoric”, s.n., martie 2000, p. 37-41.

 

73. Mihail Moruzov şi Horia Sima,  în „Horia Sima”, volum editat de Gh. Buzatu, Editura Institutului European, Iaşi, 2000, p.55-91.

 

74. Securitatea şi serviciile secrete sovietice (1968-1989). O reconstituire istorică pe baza izvoarelor memorialistice şi a unor documente declasificate, în „A VI-a sesiune de Comunicări Ştiinţifice” – secţiunea istorie, Editura INI, 2000, p.150-175; idem în O viaţă închinată istoriei – Constantin Buşe, Editura CARTEA VECHE, Bucureşti, 2000, p.536-556.

 

75. Siguranţa şi spectrul revoluţiei comuniste,  în „Dosarele istoriei”, an V, nr. 4 (44), 2000,p.18-22.

 

76. Contribuţia informativă a SSI pe frontul de Est în perioada de campanie (iunie 1941-august 1944), în Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Editura D.M.Press, Focşani, 2000, p.475-524.

 

77. Serviciile de informaţii ale armatei române şi apărarea graniţelor României Mari, în „Dosarele istoriei”, nr.6 (46), 2000, p.44.48.

 

78. Radu Dinulescu – Amintiri de la Biroul II, în „Magazin istoric”, s.n.,(I) iulie 2000, p.24-27, (II) august 2000, p. 38-41; (III) septembrie 2000, p.43-46; (IV) octombrie 2000, p.75-78; (V) noiembrie 2000,p.57-60.

 

23. Atentate nereuşite, în „Dosarele istoriei”, nr.9 (49) 2000, p.51-53.

 

79. „Serviciile secrete de informaţii nu pot fi nici mai bune, dar nici mai rele decât regimul politic pe care îl apără”, interviu publicat în cotidianul „Acum”(Tulcea), miercuri 14 iunie 2000, p.11.

 

80. Imaginea serviciilor secrete britanice după războiul rece – între tradiţie şi transparenţă (în colaborare cu Horaţiu Blidaru), în „Studii şi cercetări socioumane”, Editura ANI, Bucureşti, nr.5/2000, p.194-218;

 

81.The Evolution of the Relations between Romanian and Soviet intelligence security Agenties (1969-1989), în „On both sides of Iron Curtain”, Acta of the International Conference (Bucharest, May 9-10, 2000), Military Publishing Hous, 2001, p. 49-54.

 

82. Istoria instituţiei Securităţii externe a regimului comunist din România (1965-1989), în „Revista istorică”, serie nouă, tom XI, nr.3-4/2000, p.195-219 ;

 

83. „Tactica reţelelor paralele”. Contrainformaţiile militare neutralizează agenţi sovietici, în „Armata României la început de secol. Posibile opţiuni şi evoluţii” – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Academiei de Înalte Studii Militare – 26 aprilie 2001, Bucureşti, 2001, p.281-292.

 

84. Emigraţia „duşman al poporului”, în Magazin istoric”, s.n., iulie 2001.

 

85. Necesitatea restructurării serviciilor secrete ale SUA şi războiul informaţional, în „A VIII-a sesiune de comunicări ştiinţifice” – Siguranţa naţională într-o lume a globalizării, Editura ANI, Bucureşti, 2002, p.103-113 (în colaborare cu Horaţiu Blidaru).

 

86. Terorism şi antiterorism în România (1965-1989), în “Revista istorică”, tom XIII, nr. 5-6, 2002, p. 5-26.

 

87. Noua politică în domeniul instituţiei Securităţii regimului comunist din România 1965-1989, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 3-4/2001, p.112-133.

 

88. About the Espionage Activity of the romanian Comunist Regime, 1965/1989, în „Totalitarianism Archives”, National Institute for the Stady of Totalitarianism, nr.1-2, 2002, p.215-233.

 

89. Securitatea şi serviciile secrete sovietice (1965 – 1989), în “Revista istorică”, tom XIV, nr. 1-2, 2003, p. 75-98.

 

90. Din istoria SSI. Misiune în Cehoslovacia ocupată, în “Magazin istoric”, iunie 2004, p.17-20.

 

91. „Sfârşitul” Securităţii, în Un destin şi o viaţă. Omagiu profesorului Radu Ciuceanu la 75 de ani, (volum coordonat de Florin Constantiniu, membru corespondent al Academiei Române), Editura Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2003, p. 386-400.

 

92. Jocul Securităţii, în „Viaţa Militară”, nr. 2, decembrie 2004, p.24-27.

 

93. Un condotier al secolului XX, (în colaborare cu Matei Dorin), în „Magazin istoric”, septembrie 2005, p.55-58; octombrie 2005, p. 87-89 şi urm.

 

94. Despre fenomenul Securiăţii ca poliţie politică şi cunoaşterea istoriei, în „Cadran politic”, septembrie 2006, p.66-67.

 

95. Deconspirarea, între transparenţă şi moralitatea bunului simţ, în „Cadran politic”, nr.42-43, octombrie-noiembrie 2006, p.70-71 şi 74.

 

96. Strategia şi politica de securitate a Chinei între tradiţie şi modernitate, în Romania în spaţiul euroatlantic – Identitate, securitate şi confruntări doctrinare -, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2006, p.27-36.

 

97. SSI despre Mişcarea Legionară, în Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2006, p.347-363.

 

98. Din istoria sistemului de pregătire în domeniul activităţii de informaţii. Şcoala de agenţi, în „Intelligence” – publicaţie editabă de serviciul Român de Informaţii, anul 6, nr. 15, martie-aprilie 2009, p.52-54;

 

99.Personalitatea lui Eugen Cristescu – adevăr contra minciună, în în „Intelligence” – publicaţie editabă de serviciul Român de Informaţii, anul 6, nr. 15, martie-aprilie 2009, p.55-57;

Reclame

3 gânduri despre „Studii, Articole si eseuri publicate

  1. Domnule Profesor, pot sa va sugerez publicarea articolelor pe Scribd.com si atașarea unui link către pagina respectiva, aici, în dreptul fiecărui articol menționat mai sus?! Asa va vom putea reciti de aici, fără a Search-ui după revistele în sine. Sugerez asta fiindcă pe Scribd.com aveți si opțiunea de a fi citit contra cost, asta dacă nu doriți sa lăsați accesul liber si gratuit către publicațiile Dvs. si/sau nu aveți clauze, ce va interzic re-publicarea, cu cei care v-au publicat deja.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s